ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ολοκληρωμένες λύσεις κατασκευής νέων ψυκτικών θαλάμων, έκθεσης, γραφείων και ηλεκτρολογικής εγκατάστασης της εταιρείας ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ από την MC.

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου.
• Κατασκευή έκθεσης ισογείου.
• Κατασκευή γραφείου.
• Κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης.