ΑΣΕΠΟΠ ΝΑΟΥΣΑΣ

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου.
• Κατασκευή τουαλέτας.
• Κατασκευή γραφείου.
• Ανανέωση παλαιών εγκαταστάσεων.