ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου.