ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΑ

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου με την τοποθέτηση τσιγγελιών.