ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΕΠΕ

• Κατασκευή γραφείου.
• Κατασκευή θαλάμων.
• Κατασκευή τουαλέτας.
• Κατασκευή χώρου έκθεσης προϊόντων.
• Κατασκευή ταμπέλας.
• Τοποθέτηση μονωμένων ρολών.