ΣΙΔΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

• Κατασκευή ψυκτικού θαλάμου και γραφείου.